Tag Archive for: Redevepment

1541 E Thomas 16Thomas

1541 E Thomas Rd, Phoenix, AZ 85014 | 16THOMAS

16THOMAS | COMMERCIAL REAL ESTATE FOR SALE IN PHOENIX AZ SOUTHWEST…